تحلیلش کن 2 - Analyze That 2002

خلاصه داستان : «پل ویتی» (دنیرو)، رهبرمافیایی، از وقتی به زندان افتاده، روحیه ی خود را هم باخته است. مقامات زندان نیز که نگران فروپاشی روح و روانش هستند، «ویتی» را آزاد می کنند و

495 تومان

ارتباط در واتس اپ
ارتباط در واتس اپ

خلاصه داستان : «پل ویتی» (دنیرو)، رهبرمافیایی، از وقتی به زندان افتاده، روحیه ی خود را هم باخته است. مقامات زندان نیز که نگران فروپاشی روح و روانش هستند، «ویتی» را آزاد می کنند و مراقبت از او را به روان کاوش، «دکتربن سویل» (کریستال) می سپارند و …

شرح فیلم : ادامه ی بر فیلم این را روان کاوی کن (رامیس، ۱۹۹۹) که درست مثل قسمت اولش، صرفا فیلمی است قابل تحمل و هیچ چیز ویژه ای ندارد. فیلم، به نسبت یک کمدی، زیاد از حد کند است. دنیرو و کریستال هم کمکی به فیلم نکرده اند.

--------------------------------------------------------------------

زیرنویس پارسی دارد

کیفیت فیلم 720 می باشد

نظرات